پاد سیستم های یک بار مصرف از سری پاد های 400 پافی هست که شما میتوانید با آن 300 تا 400 پاف دریافت کنید ، با نیکوتین های 25 ، 50 موجود است.

هیچ محصولی یافت نشد.