شما میتوانید هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود را در ساعات کاری (۱۰ الی ۲۰) با مدیر داخلی در میان بگذارید.